מה בין תסמונת אספרגר לבין שאר הספקטרום האוטיסטי

תסמונת אספרגר איפיונה : הילד מתחיל לדבר בלי עיכוב משמעותי בדיבור . אין בעייה ברכישת השפה .אבן היסוד שלה ובהבנתה. יש בעייה בקריאת קודים חברתיים , הבנת סיטואציות חברתיות והבנת הבעות פנים. אספרגרים מוגדרים כבעלי עצמאות מסויימת. אספגרים מעוניינים בקשר חברתי , אבל לא יודעים איך לעשות את זה..אבל באוטיסטים יש עיכוב שפתי ויותר בעיית בקשר עין . לאוטיסטים יותר קשה לדעת אם הם מעוניינים בקשר חברתי או לא. כל הענין הזה אם הבדל בין אספרגר לאוטיסטיזם סתם עינין מלאכותי לדעתי. תארו לכם משהו מאובחן כאספרגר אבל חסר עצמאות . הוא בעצם ברמת תפקוד נמוכה. אז יודע לקרוא ויכול לקרוא אינצינקלופדיות אז מה. עכשיו תארו לכם משהו מאובחן כאוטיסט . אותו אחד הצליח להקים משפחה והוא עצמאי , הרי הוא ברמת תפקוד גבוהה. אין הבדל מהותי בין אספרגר לאוטיזם בתפקוד גבוה. אוטיזם בתפקוד גבוה הינו אספרגר. ההבדל בין תסמונת אספרגר לבין אוטיזם לפי ויקופדיה: " למרות ובשל קריטריונים לאבחנה הדומים לאוטיזם, חשוב לדעת את ההבדלים בין אוטיזם לתסמונת אספרגר. זיהויים יאפשר לאבחן אדם כאיש תסמונת אספרגר ולא כאוטיסט: 1.בעוד שבאוטיזם רכישת השפה ויכולת הדיבור אינם קיימים, או קיימים בצורה פגומה מאד, הרי שבתסמונת אספרגר אין עיכוב ברכישת השפה, אבני היסוד שלה והיכולת לדבר, והללו הן ברמה תקינה. 2.אין בתסמונת אספרגר עיכוב בהתפתחות הקוגניטיבית והמודעות הכללית לסביבה 3.בתסמונת אספרגר קיימת היכולת לפעול באופן עצמאי לשם סיפוק צרכים בסיסיים – להתרחץ, להתלבש וכיוצא בזה. 4.אנשי התסמונת, בניגוד לאוטיסטים, מנסים (לפחות לסירוגין או בשלבים מסוימים בחייהם) ליצור קשרים חברתיים, הגם שבדרכים העלולות להכשיל מטרה זו. 5.האוטיזם ניתן לאבחון בגילאי 2-3 ואילו תסמונת אספרגר כמעט תמיד קשה לאבחן לפני גילאי 6-7." לפי ויקיפדיה: שינית את המילה הפרעה לשונות. שונות התפתחותית נרחבת לא משויכת (PDD-NOS) השונות התפתחותית נרחבת לא משויכת מאובחנת על דרך השלילה[2]. לרוב היא מאופיינת על ידי הופעתו של תסמין אחד או יותר מבין אלה המאפיינים תסמונות הספקטרום, אך לא די תסמינים בכדי לאבחן אוטיזם קלאסי / תסמונת אספרגר. לפי ויקיפדיה: אוטיזם קלאסי : מאופיין בהתפתחות מעוכבת או ליקוי תפקודי לפני הגעת הילד לגיל שלוש, באחד או יותר מהתחומים הבאים: (1) אינטראקציה חברתית, (2) תקשורת, ו(3) התנהגות חזרתית ותחומי עניין מוגבלים. הלקות בהתנהלות החברתית יכולה לבוא לידי ביטוי בשימוש לוקה או חסר בתקשורת שאינה מילולית (מחוות ידיים, הבעות פנים, קשר עין), קושי בהתחברות עם בני אותו הגיל, קושי בהבעת רגש או בפירוש רגשותיהם של אחרים, ונטייה לחוסר הנאה מפעילויות משותפות. התנהגות חזרתית עשויה לכלול העדפה לסדר קבוע ולשגרה ולביצוע חוזר של פעילויות, כמו גם תנועות ידיים ונדנוד הגוף. הלקות התקשורתית יכולה לבוא לידי ביטוי בעיכוב בהתפתחות השפה, אקולליה, ובקושי בניהול שיחה. כמו כן, רגישות יתר לגירויים חושיים הינה קושי נפוץ בקרב אנשים עם אוטיזם. בנוסף יכול להיות הילד לא ילמד לדבר בכלל. אני התחלתי לדבר בגיל 3. אמא שלי בגיל 4-5 אחרי שחזרתי מהגן אמרה לי לחזור על מילים מסויימות כדי שאלמד לדבר נכון. היה לי קשה לומר גזר למשל. בגיל גן חובה אמא שלי ניסתה לדובב אותי שאדבר . אני רוב הזמן שתקתי . אז מה אתם אומרים אני אספרגר או PDD-NOS . האמת היא שזה לא חשוב . העיקר שאני יודעת מי אני. תסמונת אספרגר איפיונה : הילד מתחיל לדבר בלי עיכוב משמעותי בדיבור . אין בעייה ברגישת השפה .אבן היסוד שלה ובהבנתה. יש בעייה בקריאת קודים חברתיים , הבנת סיטואציות חברתיות והבנת הבעות פנים. אספרגרים מוגדרים כבעלי עצמאות מסויימת. אספגרים מעוניינים בקשר חברתי , אבל לא יודעים איך לעשות את זה..אבל באוטיסטים יש עיכוב שפתי ויותר בעיית בקשר עין . לאוטיסטים יותר קשה לדעת אם הם מעוניינים בקשר חברתי או לא. כל הענין הזה אם הבדל בין אספרגר לאוטיסטיזם סתם עינין מלאכותי לדעתי. תארו לכם משהו מאובחן כאספרגר אבל חסר עצמאות . הוא בעצם ברמת תפקוד נמוכה. אז יודע לקרוא ויכול לקרוא אינצינקלופדיות אז מה. עכשיו תארו לכם משהו מאובחן כאוטיסט . אותו אחד הצליח להקים משפחה והוא עצמאי , הרי הוא ברמת תפקוד גבוהה. אין הבדל מהותי בין אספרגר לאוטיזם בתפקוד גבוה. אוטיזם בתפקוד גבוה הינו אספרגר. ההבדל בין תסמונת אספרגר לבין אוטיזם לפי ויקופדיה: " למרות ובשל קריטריונים לאבחנה הדומים לאוטיזם, חשוב לדעת את ההבדלים בין אוטיזם לתסמונת אספרגר. זיהויים יאפשר לאבחן אדם כאיש תסמונת אספרגר ולא כאוטיסט: 1.בעוד שבאוטיזם רכישת השפה ויכולת הדיבור אינם קיימים, או קיימים בצורה פגומה מאד, הרי שבתסמונת אספרגר אין עיכוב ברכישת השפה, אבני היסוד שלה והיכולת לדבר, והללו הן ברמה תקינה. 2.אין בתסמונת אספרגר עיכוב בהתפתחות הקוגניטיבית והמודעות הכללית לסביבה 3.בתסמונת אספרגר קיימת היכולת לפעול באופן עצמאי לשם סיפוק צרכים בסיסיים – להתרחץ, להתלבש וכיוצא בזה. 4.אנשי התסמונת, בניגוד לאוטיסטים, מנסים (לפחות לסירוגין או בשלבים מסוימים בחייהם) ליצור קשרים חברתיים, הגם שבדרכים העלולות להכשיל מטרה זו. 5.האוטיזם ניתן לאבחון בגילאי 2-3 ואילו תסמונת אספרגר כמעט תמיד קשה לאבחן לפני גילאי 6-7." לפי ויקיפדיה: שינית את המילה הפרעה לשונות. שונות התפתחותית נרחבת לא משויכת (PDD-NOS) השונות התפתחותית נרחבת לא משויכת מאובחנת על דרך השלילה[2]. לרוב היא מאופיינת על ידי הופעתו של תסמין אחד או יותר מבין אלה המאפיינים תסמונות הספקטרום, אך לא די תסמינים בכדי לאבחן אוטיזם קלאסי / תסמונת אספרגר. לפי ויקיפדיה: אוטיזם קלאסי : מאופיין בהתפתחות מעוכבת או ליקוי תפקודי לפני הגעת הילד לגיל שלוש, באחד או יותר מהתחומים הבאים: (1) אינטראקציה חברתית, (2) תקשורת, ו(3) התנהגות חזרתית ותחומי עניין מוגבלים. הלקות בהתנהלות החברתית יכולה לבוא לידי ביטוי בשימוש לוקה או חסר בתקשורת שאינה מילולית (מחוות ידיים, הבעות פנים, קשר עין), קושי בהתחברות עם בני אותו הגיל, קושי בהבעת רגש או בפירוש רגשותיהם של אחרים, ונטייה לחוסר הנאה מפעילויות משותפות. התנהגות חזרתית עשויה לכלול העדפה לסדר קבוע ולשגרה ולביצוע חוזר של פעילויות, כמו גם תנועות ידיים ונדנוד הגוף. הלקות התקשורתית יכולה לבוא לידי ביטוי בעיכוב בהתפתחות השפה, אקולליה, ובקושי בניהול שיחה. כמו כן, רגישות יתר לגירויים חושיים הינה קושי נפוץ בקרב אנשים עם אוטיזם. בנוסף יכול להיות הילד לא ילמד לדבר בכלל. אני התחלתי לדבר בגיל 3. אמא שלי בגיל 4-5 אחרי שחזרתי מהגן אמרה לי לחזור על מילים מסויימות כדי שאלמד לדבר נכון. היה לי קשה לומר גזר למשל. בגיל גן חובה אמא שלי ניסתה לדובב אותי שאדבר . אני רוב הזמן שתקתי . אז מה אתם אומרים אני אספרגר או PDD-NOS . האמת היא שזה לא חשוב . העיקר שאני יודעת מי אני.

34 תגובות על הפוסט “מה בין תסמונת אספרגר לבין שאר הספקטרום האוטיסטי

 1. מדהימה יכולתך לתאר את ההבדלים בין אספרגר ואוטיסט שלא אספרגר ,ואינטיטויבית הייתי אומרת לך, שבהיותך להיות מסוגלת לספר באופן כה מפורט את דעותיך בנושא מסובך כל כך,
  מעיד על קוגניציה גבוה שלמיטב ידיעתי אופיינית לאספרגרים, אבל אם כוונתך שהקשיים החברתיים
  לא פחותים ,בזה את צודקת לאחר שאת מודעת הרבה יותר מאחרים לשוני ביחס לחברה שסובבת
  אותך,אבל תיזכרי שביכולתך להגיע בלימודים לרמה שתאפשר לך לבנות חיים מספקים ומעניינים,
  ואני בטוחה שתצליחי.

 2. נדהמתי!! את מתארת מדהים את המצב.
  בני הוא נער אספרגר עם יכולות גבוהות כיום בכיתה יא , שהתגלה רק בכיתה ה כילד אספרגר , עד אז הובחן בטעות כילד היפר אקטיבי ADHD .
  כיום הוא מסתיר מחבריו את בעייתו ועושה הכל שלא יגלו. החונך שלו "סמוי"
  אנו מחפשים עבורו קבוצת תמיכה..שתעזור לו לקבל את עצמו כפי שחוויתי אני מכתיבתך.
  לא להתבייש במי שהוא , כי אי אפשר לחיות בסטרס עצום כזה כל הזמן "שמה יגלו"

  הוא עדיין לא הצליח לפגוש ילדים כמוהו לצערי עם יכולות גבוהות וחושב שהוא היחיד עם הבעיה.
  אם יש מישהו שקורה את דברי..אנא צרו איתי קשר ועזרו לי לעזור לו.
  תודה שקראתם , אמא של.

 3. You are so awesome! I do not believe I've read through anything like that before. So good to discover somebody with original thoughts on this issue. Seriously.. thanks for starting this up. This website is one thing that is required on the internet, someone with some originality!

 4. Right here is the perfect site for everyone who really wants to find out about this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic which has been written about for a long time. Excellent stuff, just excellent!

 5. Can I simply just say what a relief to uncover somebody who genuinely knows what they're talking about over the internet. You definitely realize how to bring an issue to light and make it important. A lot more people should look at this and understand this side of your story. I was surprised that you are not more popular because you definitely have the gift.

 6. You are so interesting! I do not believe I have read a single thing like that before. So nice to discover someone with some unique thoughts on this subject. Seriously.. thanks for starting this up. This web site is one thing that's needed on the internet, someone with a little originality!

 7. הטעות הראשונה פה היא שכולכם אומרים כל הכבוד. כל הכבוד פירושו-עשית דבר כלשהו מעבר למצופה ממך. מי אמר שזה מעבר למצופה ממנה?! כולכם מכירים אותה בחיים האישיים שלה?! יכול להיות שהיא מסתובבת לידכם ברחוב ואתם אפילו לא שמים לב לזה! בתגובה אלייך (הכותבת)- הגדרה מצוינת לאספרגר נתת כאן. אני לא יודע כל-כך את ההבדלים אמנם בין אספרגר לאוטיסם אבל אני יודע מה שאני יודע על ההבדלים (או לפחות רובם) ביני לבין שאר החברה. השם הוא בן של כי במקרה נתקלתי פה ב"אמא של" שכתבה על ילד אם מצב כמעט מדויק למצב שלי ואני מניח שזאת אמא שלי. בתגובה אליה-יכול להיות שאם לא הייתי מספר בכלל הייתי נכנס לסטראס שהיא תיארה. אני טוען-שגם אם הייתי מספר לכולם על זה בדרך של תוהו ווהו כיתתי לא הייתי יוצא משם בהרגשה הכי טובה בעולם. הדרך הנכונה ע"פ דעתי שלפיה הלכתי-מי שאני חושב שיש לו בגרות מספיקה בשביל להכיל שיש לי אספרגר בלי להסתכל עליי אחרת אני פשוט מספר לו על זה בשיחה אישית. דגש-הדרך שלי לא(!) מתאימה לכל אספרגר שלומד בחינוך רגיל ואף אחד לא יודע שהוא אספרגר.לפחות לא בכל מסגרת חינוכית

 8. I in addition to my pals have been digesting the best pointers from your web page and so before long came up with a terrible suspicion I never thanked the blog owner for those techniques. The men were definitely as a result excited to see all of them and already have surely been tapping into those things. We appreciate you truly being really kind as well as for selecting these kinds of brilliant information millions of individuals are really desperate to understand about. Our own honest apologies for not saying thanks to sooner.

 9. Qוואוו כמה באנגלית,, לא הבנתי הרבה אני מאובחן אספרגר, המון אספרגרחם מטוומטמים או בלי יכולות מיוחדות כמוני,?? ויש המון עם קנר שיש ל. הם נגיד עבודה, לי אין אפילו ת זה . לדעתי באמת עניין רכחשת השפה בגיל מוקדם מבדיל

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>