איחולים לשנה הבאה

שתהיה שנה עם בריאות טובה.

שתהיה שנה ללא תזונה גרועה.

שאגמור השנה את הלימודים שלי.

שאמשיך להרגיש טוב.

שתהיה שנה בה יבינו שהאוטיזם זה דבר חשוב.

שתהיה שנה בה יבינו שגם לשונה יש זכויות כמו לאחרים.

 

 

 

שנה טובה מאחלת ליבליב.